Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Krajobraz warowny – niewykorzystany walor turystyczny Poznania. Fortified landscape – an unused tourist attraction of Poznań. Abstrakt   PDF
Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Krajobraz wiejski polsko - czeskiego pogranicza Abstrakt   PDF
Jerzy Oleszek, Katarzyna Kolanko
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Krajobrazy lessowe południowo – zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Janusz Kida, Zdzisław Jary
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Krajobrazy Polski (koncepcja badań ekologiczno- krajobrazowych). Landscapes of Poland (conception of landscape-ecological research) Abstrakt   PDF
Marian Drużkowski
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Krajobrazy rekreacyjne miasta na przykładzie Kurytyby. Recreational Landscapes of the city as an example of Curitiba Abstrakt   PDF
Jolanta Kijowska
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI KRAJOBRAZY ROLNICZE W KONCEPCJI TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW Abstrakt   PDF
Lech Ryszkowski
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Krajobrazy roślinne jako wyraz naturalnych i antropogenicznych przemian środowiska małych dolin rzecznych Roztocza. Vegetation landscapes versus natural and anthropogenic changes of environment in small river valleys of the Roztocze. Abstrakt   PDF
Bożenna Czarnecka, Bronisław Janiec
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych Abstrakt   PDF
Urszula Myga-Piątek
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Kryteria klasyfikacji krajobrazów Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Kryteria typologii i oceny krajobrazu kulturowego Abstrakt   PDF
Anna Paprzycka
 
Vol 37: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ Kryteria wyboru gospodarstw agroturystycznych – opracowanie wyników ankiet Abstrakt
Katarzyna Kałużny, Ewa Hanus-Fajerska
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Kształtowanie przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej na obszarach pogórniczych (na przykładzie adamowskiego zagłębia węgla brunatnego). Management of tourist-recreational space in post-mining areas (example of Adamów Lignite Field). Abstrakt   PDF
Katarzyna Fagiewicz
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Kształtowanie zmysłu obserwacji i wyobraźni przestrzennej podczas zajęć terenowych na warszawskim odcinku doliny Wisły Abstrakt
Marta Czerniak-Czyżniak
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Kulturowe preferencje wyboru różnych typów krajobrazów do turystyki i rekreacji. Cultural preferences in choosing different types of landscapes for tourism and recreation. Abstrakt   PDF
Joanna Plit
 
Vol 44: ECOSYSTEM SERVICES LANDSCAPE ECOLOGY INTEGRATIVE ROLE Land use and ecosystem services temporal changes in the urban sprawl zone, Warsaw, Poland Abstrakt
Piotr Pabjanek, Iwona Szumacher
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE LandCell – a tool for landscape change analysis Abstrakt   PDF
Tomasz Giętkowski, Maria Zachwatowicz, Borys Jurgiel
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Landscape - dynamical studies in North - Western Russia: basic results and environmental applications Abstrakt   PDF
Gregory A. Isachenko
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Landscape analysis in spatial planning Abstrakt   PDF
Stefanka Hadzi Pecova
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Landscape and GIS – Development of the Hungarian Agri-Environment Monitoring and Information System Abstrakt   PDF
Róbert Géczi, Katalin Bódis, László Podmaniczky, József Szabó, Júlia Magyari, András Horváth
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Landscape as information source for studies of connections between nature and societies. Krajobraz jako źródło informacji w badaniach związków między naturą a społeczeństwem. Abstrakt   PDF
Jean-Claude Wieber
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Landscape Changes in the Polish Carpathians as a result of agriculture marginalization in the mountains Abstrakt   PDF
Aneta Szablowska-Midor
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Landscape changes of immediate surrounding of the cities Abstrakt   PDF
Pene Penev
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Landscape changes of the former Łopienka village in the Bieszczady Mountains Abstrakt   PDF
Adam Snopek
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Landscape changes: analysis and classification Abstrakt   PDF
Jan Ot'ahel', Jan Feranec, Juraj Betak, Karol Husar, Monika Kopecka
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Landscape character assessment in rural landscapes Abstrakt   PDF
Péter Csima, Brigitta Dublinszki-Boda
 
201 - 225 z 758 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1899-3850