Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Landscape metrics as a reflection of landscape dynamics: mathematical models Abstrakt   PDF
Alexey Victorov
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Landscape structure of the Kielce and Chęciny Landscape Park Abstrakt   PDF
Ewa Nowak
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Landscape structure: identification and assessment Abstrakt   PDF
Ján Oťaheľ, Ján Feranec
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Landscape systems: spatial structure and speed of changes Abstrakt   PDF
Tadeusz Chmielewski
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Landscape types and geoecology dynamics of a Mediterranean mountain. The Southern Alps case study Abstrakt   PDF
Laurent Simon, P. Pech, M. Tabeaud
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Landscape typology in the assessment of quality and level of pollution of the natural environment on the basis of example mouth sections of selected river valleys Abstrakt   PDF
Sylwia Horska-Schwarz
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Landscape-ecological proposals for the increase of ecological stability in the contact zone between settlements and agricultural landscape Abstrakt   PDF
Eva Pauditšová, Tamara Reháčková
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM LISTA ADRESOWA AUTORÓW TOMU Szczegóły   PDF
Tomasz Świsotwski
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Long term changes in plant species composition in urban parks on the example of Łazienki Królewskie Park in Warsaw Abstrakt   PDF
Piotr Sikorski, Daria Sikorska, Marta Studzińska
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI MAIN ASPECTS OF PATCHES AND CORRIDORS CONCEPT IN SPATIAL PLANNING OF MACEDONIA Abstrakt   PDF
Stefanka Hadzi Pecova
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Main directions of landscape changes in Poland in the years 1995-2009 Abstrakt   PDF
Jerzy Solon
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Management of the agricultural landscape in land consolidation projects in Poland Abstrakt   PDF
Adrianna Kupidura
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI MATRYCE, PŁATY I KORYTARZE JAKO OPERACYJNE JEDNOSTKI TERYTORIALNE – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA Abstrakt   PDF
Maciej Pietrzak
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Mała architektura sakralna w krajobrazie kulturowym Ziemi Łosickiej. Chapels, wayside holly figures and crossess in cultural landscape of Łosice county. Abstrakt   PDF
Beata Kozaczyńska
 
Vol 33: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KRAJOBRAZOWYMI - Landscape Systems Management Mała zlewnia w wielkim mieście – funkcjonowanie małych zlewni w krajobrazie miejskim na przykładzie cieków Wzgórz Warszewskich w Szczecinie Abstrakt   PDF
Michał Kupiec, Elżbieta Dusza
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Measurement and modelling of aesthetic landscape values Abstrakt   PDF
Dietwald Gruehn
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Metabolizm przemysłowy miast na wybranych przykładach z WielkopolskiIndustrial metabolism of towns: selected examples from Wielkopolska Abstrakt   PDF
Andrzej Macias
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Metale ciężkie w glebach i szpilkach świerka w ekotopie regla górnego Czarnohory (Karpaty Wschodnie) Abstrakt   PDF
Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Ewa Bilińska
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Methodological approaches and results of complex and applied subdivision the territory of Belarus Abstrakt   PDF
Galina Martsinkevich
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Metoda delimitacji i analiza typologicznego zróżnicowania jednostek przyrodniczo – krajobrazowych Roztocza i Równiny Biłgorajskiej Abstrakt   PDF
Barbara Sowińska, Tadeusz J. Chmielewski
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Metoda ksztaltowania stref funkcjonalno-przestrzennych jako instrument ochrony walorów przyrodniczych na przykładzie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego Abstrakt   PDF
Agata Cieszewska, Renata Giedych
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Metoda określania podatności lasów na czynniki szkodotwórcze na przykładzie Leśnictwa Brzeziny w Nadleśnictwie Kalisz Abstrakt   PDF
Aleksandra Turkowiak
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Metodologiczne podstawy kształtowania ładu przestrzennego w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych Abstrakt   PDF
Tomasz Tłuszcz
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego Abstrakt   PDF
Krystyna German
 
201 - 225 z 633 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1899-3850