Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Kartograficzne i teledetekcyjne dane i metadane w studiach nad krajobrazem Abstrakt   PDF
Marian Drużkowski
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski Abstrakt   PDF
Dariusz Lorek
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu mapy wektorowej poziomu drugiego i techniki GPS Abstrakt   PDF
Beata Medyńska-Gulij, Łukasz Halik
 
Vol 31: METODY ANALIZY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA POTRZEBY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Karty jednostek przyrodniczo-krajobrazowych jako forma zapisu standardów jakości krajobrazu Abstrakt
Barbara Sowińska, Tadeusz Jan Chmielewski
 
Vol 37: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ Kierunki przekształceń rynków małych miast Podkarpacia wynikające z nowych trendów gospodarowania przestrzenią Abstrakt
Marta Gargała, Lech Lichołai, Marta Pisarek
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Kierunki rekultywacji w górnictwie odkrywkowym Abstrakt   PDF
Paweł Kasprzyk
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Klasyfikacja geokompleksów Karpat Ukraińskich Abstrakt   PDF
Anatolij Melnyk
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych Abstrakt   PDF
Tomasz Giętkowski, Maria Zachwatowicz
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych Abstrakt   PDF
Jerzy Solon
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Koncepcja Geoparku Przyrodniczo-Kulturowego „Szczercowskie Diamenty” Abstrakt   PDF
Adrian Kin
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Koncepcja Geoparku Świętokrzyskiego – wybrane problemy Abstrakt   PDF
Małgorzata Strzyż, Bożena Wójtowicz
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Koncepcja równowagi krajobrazu – mity i rzeczywistość Abstrakt   PDF
Mariusz Kistowski
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI KONCEPCJA ZACHOWANIA SIECI EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM JAKO PODSTAWY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO REGIONU Abstrakt   PDF
Jarosław Czochański
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo i Tolkmicko. Contrast in tourist management and traffic on Polish Baltic Sea coast on the examples of Władysławowo and Tolkmicko communas Abstrakt   PDF
Mariusz Kistowski, Agata Trocha, Anna Tupaj
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Korytarz ekologiczny – percepcja społeczna pojęcia Abstrakt   PDF
Alina Gerlée
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI KORYTARZE I ICH GRANICE Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparkow Abstrakt   PDF
Alicja Kicińska, Joanna Figna
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Krajobraz jako obiekt badań geografii turyzmu. Landscape as an object of tourism geography research. Abstrakt   PDF
Małgorzata Kowalczyk, Sylwia Kulczyk
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego Abstrakt   PDF
Marek Degórski
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na kształtowanie polityki władz miejscowych Abstrakt   PDF
Joanna Poczta
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Krajobraz kulturowy wsi podlaskiej jako istotny element atrakcyjności turystycznej regionu. The culture landscape of the Podlasie village as the element of the tourist atractiveness of the area. Abstrakt   PDF
Andrzej Kasprzyk, Jarosław Żbikowski
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Krajobraz rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia. Recreational landscape – essence, content and scope of the term Abstrakt   PDF
Maciej Pietrzak
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym Abstrakt   PDF
Jarosław Czochański
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI KRAJOBRAZ W UJĘCIU INFORMACJI OBRAZOWEJ Abstrakt   PDF
Marek Ostrowski
 
176 - 200 z 758 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1899-3850