Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Historia, metody i źródła badan krajobrazu kulturowego Abstrakt   PDF
Urszula Myga - Piątek
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Historical agricultural landscapes within the forest zone of the East European Plain Abstrakt   PDF
Olga Trapeznikova
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Historical development of Czech rural landscape: implications for present landscape planning Abstrakt   PDF
Zdeněk Lipský
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE How climate change influences landscape change Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak, Anna Majchrowska
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Human resources and their regional dimension in the National Strategy of Sustainable Development for the Slovak Republic Abstrakt   PDF
Vladimir Székely
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Hydrograficzne walory turystyczne w obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. The hydrographic tourist attractions in the protected areas of the Świętokrzyskie Province. Abstrakt   PDF
Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Hydromorfologiczna waloryzacja cieków odwadniających Wysoczyznę Gdańską (na przykładzie Potoku oliwskiego) Abstrakt   PDF
Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
 
Vol 32: ZASTOSOWANIA BADAŃ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ Identyfikacja charakteru krajobrazu jako nowa procedura wspomagająca proces planowania przestrzennego Abstrakt
Łukasz Dworniczak
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Identyfikacja i charakterystyka krajobrazów w skali gminy – przykłady z województwa łódzkiego Abstrakt
Paweł Królewski, Karolina Lidke, Anna Majchrowska
 
Vol 31: METODY ANALIZY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA POTRZEBY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Identyfikacja problemów środowiska przyrodniczego miasta Kielce Abstrakt
Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Ilościowa transformacja opadów atmosferycznych w drzewostanie jodłowo – bukowym w latach hydrologicznych 2000–2004. Quantity transformation of precipitations in fir- beech forest stands in hydrological years 2000–2004. Abstrakt   PDF
Rafał Kozłowski
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Implementation of landscape ecological knowledge – achievements and challenges Abstrakt   PDF
Andrzej Mizgajski, Jürgen Breuste, Christian Albert, Dietwald Gruehn, Mária Kozová, László Miklós, Ulla Mörtberg
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Implementation of landscapeecological knowledge into land management using landscape ecological planning Abstrakt
Olgerts Nikodemus, Peteris Lakovskis, Oskars Beikulis, Valdis Pilats
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Influence of selected soil properties on the structures of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland. Wpływ wybranych cech gleby na strukturę zgrupowań chrząszczy w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Abstrakt   PDF
Wojciech Maciejowski, Andrzej Kasprzak
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Infrastruktura kolejowa a krajobraz na wybranych przykładach z Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Paweł Binkiewicz
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Integrated l andscape management – basic tool for implementation of sustainable development in practice Abstrakt   PDF
Zita Izakovičová
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Interaction between structural, evolutional and functional directions in landscape studies. Relacje pomiędzy strukturalnymi, ewolucyjnymi i funkcjonalnymi kierunkami studiów krajobrazowych. Abstrakt   PDF
Kirill N. Dyakonov, Andrey I. Beliakov
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Interdyscyplinarne badania źródeł. Interdisciplinary research of springs. Abstrakt   PDF
Maria Baścik, Wojciech Chełmicki
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Inwentaryzacja wybranych obiektów geologiczno-górniczych gminy Sitkówka-Nowiny w aspekcie ich geoturystycznego udostępnienia Abstrakt   PDF
Grzegorz Pabian, Tadeusz Biernat
 
Vol 39: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku Inwentaryzacja zadrzewień – klasyczne metody terenowe a nowoczesne technologie teledetekcyjne Abstrakt
Maciej Nowak, Andrzej Kijowski, Krystyna Stachura-Skierczyńska, Michał Antkowiak
 
Vol 45: ECOSYSTEM SERVICES LANDSCAPE ECOLOGY INTEGRATIVE ROLE Is it possible to generalize and map cultural ecosystem (dis)services? Reflections based on the study of green spaces in France and sylvosystems in Việt Nam Abstrakt
Amélie Robert, Jean Louis Yengué
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Istota poznania procesów zachodzących w systemie środowiska glebowego dla interpretacji przemian krajobrazu Abstrakt   PDF
Marek Degórski
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Jednostki krajobrazowe – figury czy bryły? Abstrakt   PDF
Maciej Pietrzak
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Jednostki krajobrazowe jako pola podstawowe oceny zagrożenia środowiska przyrodniczego depozycja substancji zakwaszajacych Abstrakt   PDF
Jerzy Lechnio
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych. Quarries in the Silesia Voivodship as touristic-recreational objects on industrial areas. Abstrakt   PDF
Leszek Majgier, Jarosław Badera, Oimahmad Rahmonov
 
151 - 175 z 758 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1899-3850