Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Harvesting as a factor in the recent forest spatial structure change in Latvia Abstrakt   PDF
Zigmars Rendenieks
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Heavy metals in the subalpine soils of Połonina Pożyżewska (Czarnohora - the Eastern Carpathians) Abstrakt   PDF
Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Jerzy Raczyk
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Historia, metody i źródła badan krajobrazu kulturowego Abstrakt   PDF
Urszula Myga - Piątek
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Historical agricultural landscapes within the forest zone of the East European Plain Abstrakt   PDF
Olga Trapeznikova
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Historical development of Czech rural landscape: implications for present landscape planning Abstrakt   PDF
Zdeněk Lipský
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE How climate change influences landscape change Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak, Anna Majchrowska
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Human resources and their regional dimension in the National Strategy of Sustainable Development for the Slovak Republic Abstrakt   PDF
Vladimir Székely
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Hydrograficzne walory turystyczne w obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. The hydrographic tourist attractions in the protected areas of the Świętokrzyskie Province. Abstrakt   PDF
Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Hydromorfologiczna waloryzacja cieków odwadniających Wysoczyznę Gdańską (na przykładzie Potoku oliwskiego) Abstrakt   PDF
Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Ilościowa transformacja opadów atmosferycznych w drzewostanie jodłowo – bukowym w latach hydrologicznych 2000–2004. Quantity transformation of precipitations in fir- beech forest stands in hydrological years 2000–2004. Abstrakt   PDF
Rafał Kozłowski
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Implementation of landscape ecological knowledge – achievements and challenges Abstrakt   PDF
Andrzej Mizgajski, Jürgen Breuste, Christian Albert, Dietwald Gruehn, Mária Kozová, László Miklós, Ulla Mörtberg
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Implementation of landscapeecological knowledge into land management using landscape ecological planning Abstrakt
Olgerts Nikodemus, Peteris Lakovskis, Oskars Beikulis, Valdis Pilats
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Influence of selected soil properties on the structures of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland. Wpływ wybranych cech gleby na strukturę zgrupowań chrząszczy w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Abstrakt   PDF
Wojciech Maciejowski, Andrzej Kasprzak
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Infrastruktura kolejowa a krajobraz na wybranych przykładach z Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Paweł Binkiewicz
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Integrated l andscape management – basic tool for implementation of sustainable development in practice Abstrakt   PDF
Zita Izakovičová
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Interaction between structural, evolutional and functional directions in landscape studies. Relacje pomiędzy strukturalnymi, ewolucyjnymi i funkcjonalnymi kierunkami studiów krajobrazowych. Abstrakt   PDF
Kirill N. Dyakonov, Andrey I. Beliakov
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Interdyscyplinarne badania źródeł. Interdisciplinary research of springs. Abstrakt   PDF
Maria Baścik, Wojciech Chełmicki
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Inwentaryzacja wybranych obiektów geologiczno-górniczych gminy Sitkówka-Nowiny w aspekcie ich geoturystycznego udostępnienia Abstrakt   PDF
Grzegorz Pabian, Tadeusz Biernat
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Jednostki krajobrazowe – figury czy bryły? Abstrakt   PDF
Maciej Pietrzak
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Jednostki krajobrazowe jako pola podstawowe oceny zagrożenia środowiska przyrodniczego depozycja substancji zakwaszajacych Abstrakt   PDF
Jerzy Lechnio
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych. Quarries in the Silesia Voivodship as touristic-recreational objects on industrial areas. Abstrakt   PDF
Leszek Majgier, Jarosław Badera, Oimahmad Rahmonov
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Kartograficzne i teledetekcyjne dane i metadane w studiach nad krajobrazem Abstrakt   PDF
Marian Drużkowski
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski Abstrakt   PDF
Dariusz Lorek
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu mapy wektorowej poziomu drugiego i techniki GPS Abstrakt   PDF
Beata Medyńska-Gulij, Łukasz Halik
 
126 - 150 z 633 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850