Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Dźwięk i muzyka w krajobrazie Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Dźwięk jako element oceny i klasyfikacji krajobrazu Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Ecodiversity changes in the Hula Valley, Israel during this century Abstrakt   PDF
Didi Kaplan, Avri Kadmon
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Ecological and geochemical assessment of landscape-functional complexes in the city of Chernivtsi Abstrakt   PDF
Vasyli N. Gutsuliak
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego Abstrakt   PDF
Kazimierz Kopczyński
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego. Eco-physiographic aspects of evaluating recreational potential Abstrakt   PDF
Sylwia Bródka
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Ekologia – krajobraz – turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Ekologia krajobrazu – nauka czy pole badawcze? Abstrakt   PDF
Andrzej Richling
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Ekologia krajobrazu miasta: teoria i praktyka Abstrakt   PDF
Barbara Szulczewska
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach występowania osadnictwa turystycznego Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Ekologiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w wybranych typach krajobrazów naturalnych Polski Środkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Ekoturystyka „zieloną” ścieżką do Europy Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Eksploatacja i rekultywacja złoża kruszywa mineralnego „Luboń” w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Elementy zagospodarowania turystycznego w Karpaczu Abstrakt   PDF
Eleonora Gonda-Soroczyńska
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Elementy środowiskowe i ochrona przyrody w ponadregionalnych systemach informacji przestrzennej programów współpracy państw nadbałtyckich z udziałem województwa pomorskiego Abstrakt   PDF
Jarosław Czochański
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym Abstrakt   PDF
Sylwia Bródka, Andrzej Macias
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Europejska Konwencja Krajobrazowa impulsem dla badań interdyscyplinarnych. The European Landscape Convention – the impulse for interdyscyplinary study. Abstrakt   PDF
Anna Majchrowska
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES EVOLUTION OF MIDDLE TAIGA MORAINE LANDSCAPE OF EASTERN-EUROPEAN TYPE IN HOLOCENE Abstrakt   PDF
Kiril N. Dyakonov, Juryi G. Puzachenko, A.V. Khoroshev, T. A. Abramova
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Ewolucja starorzeczy jako przejaw starzenia się geokompleksów dolinnych w oparciu o powierzchnie testowe doliny Odry Oława – Wrocław. Abstrakt   PDF
Sylwia Horska-Schwarz
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Expansive, recessive and ephemeral geocomplexes as components in rational management of natural environment Abstrakt   PDF
Krystyna German
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Facja jako podstawowa jednostka w układzie hierarchicznym geokompleksu krajobrazowego Abstrakt   PDF
Adolf Szponar
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata. Heat waves as the phenomenon of restrictive tourism in large cities of the world. Abstrakt   PDF
Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Filozoficzne i socjologiczne uwarunkowania kształtowania fizjonomii krajobrazu Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Fizycznogeograficzne i geochemiczne klasyfikacje krajobrazu Abstrakt   PDF
Katarzyna Ostaszewska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Flood mitigation strategies – demands and reality demonstrated by a case study of the Müglitz catchment (Eastern Ore Mountains). Strategie łagodzenia powodzi – wymagania i rzeczywistość. Na przykładzie studium zlewni Müglitz (Rudawy Wschodnie). Abstrakt   PDF
Matthias Röder
 
76 - 100 z 633 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850