Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej Abstrakt   PDF
Jarosław Czochański
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Diachroniczna analiza krajobrazu na przykładzie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Abstrakt   PDF
Monika Brodzka
 
Vol 42: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W RÓŻNYCH TYPACH KRAJOBRAZU Diagnoza ekologicznej równowagi w krajobrazie a rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Białegostoku Abstrakt
Grażyna Łaska
 
Vol 33: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KRAJOBRAZOWYMI - Landscape Systems Management Diagnozowanie i projektowanie stylu krajobrazu Abstrakt   PDF
Tadeusz J. Chmielewski
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units Abstrakt   PDF
Mieczysław Kunz
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dobowa struktura frekwencji turystów w Magurskim Parku Narodowym. Diurnal structure of tourist attendance in the Magurski National Park Abstrakt   PDF
Adam Mroczka, Krystyna Krauz
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI DOLINY RZECZNE JAKO STREFY AKUMULACJI SKAŻEŃ I KORYTARZE PRZEMIESZCZANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W KRAJOBRAZIE Abstrakt   PDF
Tadeusz J. Chmielewski
 
Vol 36: ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ZIELONEJ INFRASTRUKTURY Drzewo jako element zielonej infrastruktury Abstrakt
Marzena Suchocka
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Dynamic processes in the secondary communities Abstrakt   PDF
Grażyna Łaska
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Dynamics of industrial-induced landscape modifications in Motche-tundra and geochemistry of area polluted by Monchegorsk1 nickel factory in 1970 -1990 Abstrakt   PDF
Alevtina V. Doncheva
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Dynamics of landscape’s energetic characteristics based on remote sensing data Abstrakt   PDF
Robert Sandlerskiy, Yuriy Puzachenko
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu. Culinary heritage as an element of tourism attractiveness of the region. Abstrakt   PDF
Jan Krupa
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego.Cultural and natural heritage as the base to shape recreational landscape of selected villages of Drawski Landscape Par Abstrakt   PDF
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Dariusz Świerk
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju społeczno-gospodarczego podgórskich gmin w Małopolsce. Cultural heritage as the element of social and economic development in submontane communities in Malopolska Abstrakt   PDF
Magdalena Kowalska
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulturowe Środkowego Roztocza jako czynnik rozwoju turystyki. Cultural heritage of the Middle Roztocze as a force of tourism development. Abstrakt   PDF
Bogusław Sawicki, Sylwia Golian
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa – problemy w ocenie skuteczności jej ochrony. Long-term vegetation change in the riparian landscape of the Blankowa river. Chosen problems of the vegetation protection. Abstrakt   PDF
Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki, Ryszard Pawlicki
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Dźwięk i muzyka w krajobrazie Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Dźwięk jako element oceny i klasyfikacji krajobrazu Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Ecodiversity changes in the Hula Valley, Israel during this century Abstrakt   PDF
Didi Kaplan, Avri Kadmon
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Ecological and geochemical assessment of landscape-functional complexes in the city of Chernivtsi Abstrakt   PDF
Vasyli N. Gutsuliak
 
Vol 44: ECOSYSTEM SERVICES LANDSCAPE ECOLOGY INTEGRATIVE ROLE Ecosystem services in tourism and recreation research – the example of fishing in the Great Masurian Lakes, Poland Abstrakt
Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego Abstrakt   PDF
Kazimierz Kopczyński
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego. Eco-physiographic aspects of evaluating recreational potential Abstrakt   PDF
Sylwia Bródka
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Ekologia – krajobraz – turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Ekologia krajobrazu – nauka czy pole badawcze? Abstrakt   PDF
Andrzej Richling
 
76 - 100 z 758 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850