Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification of landscape diversity as a source of the qualitative and quantitative information Abstrakt   PDF
Galina I. Martsinkevich
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification of technogenic landscapes Abstrakt   PDF
Pavel Zhoomar
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification of urban landscapes: The case study ol Mahilew (Belarus) Abstrakt   PDF
Natalia Tupitsyna
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Comparative landscape structure studies for land use planning: Przedborski Landscape Park case study Abstrakt   PDF
Agata Cieszewska
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Configurations of morphological sequence in upper part of Kościeliska Valley in Western Tatra Mountains Abstrakt   PDF
Justyna Kmiecik-Wróbel
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Cooperation between scientific institutions and local administration – the way for implementation landscape ecology knowledge into practice Abstrakt   PDF
Andrzej Kędziora
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Cyfrowe modele zmian środowiska w planowaniu wybranych form zagospodarowania przestrzennego polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego Abstrakt   PDF
Witold Warcholik
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka Abstrakt   PDF
Agata Ćwik
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Czym jest zgodność krajobrazu i jak ją szacować? Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005. Abstrakt   PDF
Sylwester Wereski, Mateusz Dobek, Sławomir Wereski
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Deforestacja Masywu Śnieżnika (Sudety Wschodnie) Abstrakt   PDF
A. Szponar, E. Bylińska, S. Horska - Schwarz
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej Abstrakt   PDF
Jarosław Czochański
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Diachroniczna analiza krajobrazu na przykładzie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Abstrakt   PDF
Monika Brodzka
 
Vol 33: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KRAJOBRAZOWYMI - Landscape Systems Management Diagnozowanie i projektowanie stylu krajobrazu Abstrakt   PDF
Tadeusz J. Chmielewski
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units Abstrakt   PDF
Mieczysław Kunz
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dobowa struktura frekwencji turystów w Magurskim Parku Narodowym. Diurnal structure of tourist attendance in the Magurski National Park Abstrakt   PDF
Adam Mroczka, Krystyna Krauz
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI DOLINY RZECZNE JAKO STREFY AKUMULACJI SKAŻEŃ I KORYTARZE PRZEMIESZCZANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W KRAJOBRAZIE Abstrakt   PDF
Tadeusz J. Chmielewski
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Dynamic processes in the secondary communities Abstrakt   PDF
Grażyna Łaska
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Dynamics of industrial-induced landscape modifications in Motche-tundra and geochemistry of area polluted by Monchegorsk1 nickel factory in 1970 -1990 Abstrakt   PDF
Alevtina V. Doncheva
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Dynamics of landscape’s energetic characteristics based on remote sensing data Abstrakt   PDF
Robert Sandlerskiy, Yuriy Puzachenko
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu. Culinary heritage as an element of tourism attractiveness of the region. Abstrakt   PDF
Jan Krupa
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego.Cultural and natural heritage as the base to shape recreational landscape of selected villages of Drawski Landscape Par Abstrakt   PDF
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Dariusz Świerk
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju społeczno-gospodarczego podgórskich gmin w Małopolsce. Cultural heritage as the element of social and economic development in submontane communities in Malopolska Abstrakt   PDF
Magdalena Kowalska
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Dziedzictwo kulturowe Środkowego Roztocza jako czynnik rozwoju turystyki. Cultural heritage of the Middle Roztocze as a force of tourism development. Abstrakt   PDF
Bogusław Sawicki, Sylwia Golian
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa – problemy w ocenie skuteczności jej ochrony. Long-term vegetation change in the riparian landscape of the Blankowa river. Chosen problems of the vegetation protection. Abstrakt   PDF
Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki, Ryszard Pawlicki
 
51 - 75 z 633 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850