Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Changes in the channels and floodplains of Sudetic rivers in the Morava river basin after the flood in july 1997 Abstrakt   PDF
Mojmír Hrádek
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Changes of natural hydrogenic landscapes of Gródek-Michałowo Basin Abstrakt   PDF
Mirosław Stepaniuk, Romuald Ziółkowski
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Changing landscape values in Hungary Abstrakt   PDF
Ágnes Sallay, Sándor Jombach
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku geograficznym okolic Gładyszowa w Beskidzie Niskim Abstrakt   PDF
Karol Augustowski
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Charakterystyka reakcji tytoniu szlachetnego na ozon troposferyczny na terenie miasta Poznania i okolic Abstrakt   PDF
Klaudia Borowiak, Janina Zbierska, Agnieszka E. Ławniczak, Monika Tomaszewska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Charakterystyka uwarunkowań termicznych w okresie astronomicznego lata na stanowisku omiega górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) w dolinie Białej Przemszy. Abstrakt   PDF
Agnieszka Salasa
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Charakterystyka wybranych źródeł Śląska Opolskiego Abstrakt   PDF
Sylwia Horska-Schwarz, Krzysztof Spałek
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Charakterystyka zmian przebiegu koryta rzeki Słupi w granicach miasta Słupsk – ujęcie historyczne przy wykorzystaniu narzędzi GIS Abstrakt   PDF
Łukasz Śmielak
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Chronostruktura krajobrazu przełomów rzecznych południowej strefy krawędzi Roztocza Tomaszowskiego. The landscape chronostructure of the river breaks in the southern escarpment zone of the Tomaszów Roztocze. Abstrakt   PDF
Bronisław Janiec, Bożenna Czarnecka
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification and analyze of non forest woody vegetation in agricultural landscape Abstrakt   PDF
Juraj Lieskovský
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Classification and evaluation of town Nitra´s contact area Abstrakt   PDF
Regina Mišovičová
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification and fragmentation of natural-anthropogenic landscapes for the purposes of the balanced spatial organization of territory Abstrakt   PDF
Iryna I. Schastnaya
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification of landscape diversity as a source of the qualitative and quantitative information Abstrakt   PDF
Galina I. Martsinkevich
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification of technogenic landscapes Abstrakt   PDF
Pavel Zhoomar
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification of urban landscapes: The case study ol Mahilew (Belarus) Abstrakt   PDF
Natalia Tupitsyna
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Comparative landscape structure studies for land use planning: Przedborski Landscape Park case study Abstrakt   PDF
Agata Cieszewska
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Configurations of morphological sequence in upper part of Kościeliska Valley in Western Tatra Mountains Abstrakt   PDF
Justyna Kmiecik-Wróbel
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Cooperation between scientific institutions and local administration – the way for implementation landscape ecology knowledge into practice Abstrakt   PDF
Andrzej Kędziora
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Cyfrowe modele zmian środowiska w planowaniu wybranych form zagospodarowania przestrzennego polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego Abstrakt   PDF
Witold Warcholik
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka Abstrakt   PDF
Agata Ćwik
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Czym jest zgodność krajobrazu i jak ją szacować? Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 39: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku Czynniki i procesy determinujące długoterminowe zmiany rozmieszczenia gatunków leśnych w krajobrazie Abstrakt
Anna Orczewska
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005. Abstrakt   PDF
Sylwester Wereski, Mateusz Dobek, Sławomir Wereski
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Deforestacja Masywu Śnieżnika (Sudety Wschodnie) Abstrakt   PDF
A. Szponar, E. Bylińska, S. Horska - Schwarz
 
Vol 36: ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ZIELONEJ INFRASTRUKTURY Designation and supplementation concept of tourist routes in the Tarnowo Podgórne and Kaźmierz communes Abstrakt
Halina Kokornaczyk, Grażyna Pałat, Klaudia Borowiak, Marta Lisiak
 
51 - 75 z 758 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850