Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój dużych wsi górskich w Karpatach Polskich na przykładzie Kościeliska i Krościenka nad Dunajcem Abstrakt
Zygmunt Górka, Joanna Więcław-Michniewska
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniewy Abstrakt   PDF
Jolanta Kijowska
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek Abstrakt   PDF
Zbigniew Osadowski
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Uwarunkowania przyrodnicze we współpracy transgranicznej finansowanej z funduszy UE w Polsce Abstrakt   PDF
Sylwia Dołzbłasz
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Uwarunkowania rozwoju gmin pasma Karkonoskiego Parku Narodowego a ochrona przyrody Abstrakt   PDF
Marek Grzelak, Zdzisław Harabin
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Uwarunkowania rozwoju turystycznego w Dolinie Wulkanów w południowym Peru Abstrakt   PDF
Mariusz Krzak
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Factors of sustained development of tourism in the Landscape Park of the Bug River Valley. Abstrakt   PDF
Kazimierz Michałowski, Agnieszka Kozak
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy unii europejskiej Abstrakt   PDF
Marek Degórski
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Vegetation landscapes of a small-scale river valley in the light of the GIS analysis Abstrakt   PDF
Bożenna Czarnecka, Łukasz Chabudziński
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych Abstrakt   PDF
Wojciech Lewandowski
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Walory przyrodnicze i dydaktyczne ścieżki edukacyjnej „Karwieńskie Uroczyska”. Environmental and didactic values of the „Karwieńskie Uroczyska” educational nature path. Abstrakt   PDF
Barbara Braun, Michał Osowiec
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Walory przyrodnicze i edukacyjne rezerwatu przyrody „Grodzisko Runowo” i jego okolic. The environmental and educational values of the „Grodzisko Runowo” nature reserve and its environs. Abstrakt   PDF
Barbara Braun, Michał Osowiec
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Walory przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego ,,Sobków'' na Płaskowyżu Jędrzejowskim Abstrakt   PDF
Marek Stachurski, Andrzej Misztal, Ryszard Kostuch
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Walory turystyczne Markowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa agrarnego na przykładzie Muzeum Wsi Markowa. Abstrakt   PDF
Marta Pisarek, Honorata Wołos, Marta Gargała
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Walory wizualne roślinności spontanicznej na dachach poprzemysłowych budynków w Warszawie Abstrakt   PDF
Karol Wojciech Chyliński, Beata Fornal–Pieniak
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Waloryzacja budowy geologicznej dla potrzeb zachowania georóżnorodności Abstrakt   PDF
Jerzy Nita
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego Abstrakt   PDF
Paulina Łukaszewska (Drelich), Czesław Wysocki
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Waloryzacja geoturystyczna obiektow przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparkow Abstrakt   PDF
Piotr Dmytrowski, Alicja Kicińska
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Wysokie Mazowieckie Abstrakt
Robert Czubaszek, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Agnieszka Brzózko
 
Vol 37: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ Waloryzacja krajobrazu podmiejskiej wsi (okolice Lublina) dla potrzeb gospodarki przestrzennej Abstrakt
Magdalena Zając, Krystyna Bałaga, Grzegorz Janicki
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Waloryzacja przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem systemu „Green Map” Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk
 
Vol 33: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KRAJOBRAZOWYMI - Landscape Systems Management Waloryzacja przyrodnicza krajobrazu Pojezierza Gnieźnieńskiego Abstrakt   PDF
Katarzyna Giełda-Pinas
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wsi żużeta i jej zastosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Abstrakt   PDF
Krzysztof Badora
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych Abstrakt   PDF
Katarzyna Fagiewicz, Lidia Poniży
 
626 - 650 z 758 elementów << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> 


ISSN: 1899-3850