Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES „Small habitats” and their input to flora and vegetation diversity on the landscape level Abstrakt   PDF
Jerzy Solon
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ „Święte źródła” prawosławia w krajobrazie wschodniego pogranicza Polski Abstrakt   PDF
Paweł Pytka
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Badania geochemiczne w ocenie stanu środowiska na wybranych przykładach z Gór Świętokrzyskich. Geochemical studies in the environmental quality assessment based on the selected examples from the Świętokrzyskie Mountains (south - central Poland). Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Badania krajobrazowe podstawą rozwoju regionu w europejskim procesie metropolizacji na przykładzie województwa świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Barbara Sierecka-Nowakowska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Badania na stacji terenowej Wydziału Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Południowym. The investigation at the Geographical Station of Lvov University in the Southern Roztocze. Abstrakt   PDF
Bohdan Mucha
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Badania nad georóżnorodnością Ponidzia Pińczowskiego. Geodiversity investigation in the Pińczów region. Abstrakt   PDF
Andrzej Richling
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim Abstrakt   PDF
Andrzej Macias
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykładzie Czarnohory) Abstrakt   PDF
Anatolij Melnyk
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Badania stabilności środowiska jako podstawa planowania ekologiczno-krajobrazowego w górach Abstrakt   PDF
Jarosław Balon
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem transektów geoekologicznych Abstrakt   PDF
Jan Niedźwiecki
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych jako elementy wpływające na intensywność oddziaływania na środowisko Abstrakt   PDF
Paweł Binkiewicz
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Challenges and problems of implementing landscape ecological knowledge in practice – the case of urban development Abstrakt   PDF
Jürgen Breuste
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Changes in soils used for agriculture and wastelands in the Gałęzowo-Niepoględzie Catena (in Bytów region – NW Poland) Abstrakt   PDF
Barbara Braun
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Changes in the channels and floodplains of Sudetic rivers in the Morava river basin after the flood in july 1997 Abstrakt   PDF
Mojmír Hrádek
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Changes of natural hydrogenic landscapes of Gródek-Michałowo Basin Abstrakt   PDF
Mirosław Stepaniuk, Romuald Ziółkowski
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Changing landscape values in Hungary Abstrakt   PDF
Ágnes Sallay, Sándor Jombach
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku geograficznym okolic Gładyszowa w Beskidzie Niskim Abstrakt   PDF
Karol Augustowski
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Charakterystyka reakcji tytoniu szlachetnego na ozon troposferyczny na terenie miasta Poznania i okolic Abstrakt   PDF
Klaudia Borowiak, Janina Zbierska, Agnieszka E. Ławniczak, Monika Tomaszewska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Charakterystyka uwarunkowań termicznych w okresie astronomicznego lata na stanowisku omiega górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) w dolinie Białej Przemszy. Abstrakt   PDF
Agnieszka Salasa
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Charakterystyka wybranych źródeł Śląska Opolskiego Abstrakt   PDF
Sylwia Horska-Schwarz, Krzysztof Spałek
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Charakterystyka zmian przebiegu koryta rzeki Słupi w granicach miasta Słupsk – ujęcie historyczne przy wykorzystaniu narzędzi GIS Abstrakt   PDF
Łukasz Śmielak
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Chronostruktura krajobrazu przełomów rzecznych południowej strefy krawędzi Roztocza Tomaszowskiego. The landscape chronostructure of the river breaks in the southern escarpment zone of the Tomaszów Roztocze. Abstrakt   PDF
Bronisław Janiec, Bożenna Czarnecka
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification and analyze of non forest woody vegetation in agricultural landscape Abstrakt   PDF
Juraj Lieskovský
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Classification and evaluation of town Nitra´s contact area Abstrakt   PDF
Regina Mišovičová
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Classification and fragmentation of natural-anthropogenic landscapes for the purposes of the balanced spatial organization of territory Abstrakt   PDF
Iryna I. Schastnaya
 
26 - 50 z 633 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850