Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Artificial neural networks for landscape analysis of the Biosphere Reserve “Eastern Carpathians” with Landsat ETM+ and SRTM data Abstrakt   PDF
Amir Houshang Ehsani, Friedrich Quiel
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Assessment of interactions between quality of urban landscape and human health, the case study in a Central European city Abstrakt   PDF
J.P. Oudinet, J. Meline, K. Obtulowicz, S. Wicherek, K. Piotrowicz, B. Julien-Laferriere
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Atrakcyjność krajobrazowa poszczególnych części głównego szlaku beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego w ocenie własnej i turystów. Abstrakt   PDF
Jolanta Majcher-Łoś, Mirosław Kasperczyk, Piotr Kacorzyk
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Atrakcyjność krajobrazu górskiego – stała czy przygodna? Mountain landscape attractiveness – permanent or adventitious? Abstrakt   PDF
Jarosław Balon
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Atrakcyjność polskich parków narodowych w oczach mieszkańców Poznania Attractiveness of the polish national parks among the citizens of the city of Poznan Abstrakt   PDF
Olga Adach, Jolanta Adach
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Atrakcyjność wizualna krajobrazu wybranych polan w Tatrzańskim Parku Narodowym Abstrakt
Paweł Krąż, Joanna Hibner
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI Autorzy tomu Szczegóły   PDF
Dawid Kauss
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Autorzy tomu - lista adresowa Szczegóły   PDF
Dawid Kauss
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES „Small habitats” and their input to flora and vegetation diversity on the landscape level Abstrakt   PDF
Jerzy Solon
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ „Święte źródła” prawosławia w krajobrazie wschodniego pogranicza Polski Abstrakt   PDF
Paweł Pytka
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Badania geochemiczne w ocenie stanu środowiska na wybranych przykładach z Gór Świętokrzyskich. Geochemical studies in the environmental quality assessment based on the selected examples from the Świętokrzyskie Mountains (south - central Poland). Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Badania krajobrazowe podstawą rozwoju regionu w europejskim procesie metropolizacji na przykładzie województwa świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Barbara Sierecka-Nowakowska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Badania na stacji terenowej Wydziału Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Południowym. The investigation at the Geographical Station of Lvov University in the Southern Roztocze. Abstrakt   PDF
Bohdan Mucha
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Badania nad georóżnorodnością Ponidzia Pińczowskiego. Geodiversity investigation in the Pińczów region. Abstrakt   PDF
Andrzej Richling
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim Abstrakt   PDF
Andrzej Macias
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykładzie Czarnohory) Abstrakt   PDF
Anatolij Melnyk
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Badania stabilności środowiska jako podstawa planowania ekologiczno-krajobrazowego w górach Abstrakt   PDF
Jarosław Balon
 
Vol 39: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku Badania terenowe w geoekologii – przejściowy kryzys czy trwała zmiana metodologii? Refleksje w świetle prezentacji przedstawionych na konferencji „ Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku ” Abstrakt
Mariusz Kistowski
 
Vol 39: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku Badania terenowe w ocenie walorów przyrodniczych szaty roślinnej wybranych dolin rzecznych na Wysoczyźnie Białostockiej Abstrakt
Grażyna Łaska
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem transektów geoekologicznych Abstrakt   PDF
Jan Niedźwiecki
 
Vol 36: ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ZIELONEJ INFRASTRUKTURY Billboardy reklamowe w krajobrazie Lublina Abstrakt
Szymon Chmielewski, Tadeusz Jan Chmielewski
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych jako elementy wpływające na intensywność oddziaływania na środowisko Abstrakt   PDF
Paweł Binkiewicz
 
Vol 37: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ Cechy siedlisk terenów odłogowanych w strefie otaczającej Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki Abstrakt
Elżbieta Papińska
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Challenges and problems of implementing landscape ecological knowledge in practice – the case of urban development Abstrakt   PDF
Jürgen Breuste
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Changes in soils used for agriculture and wastelands in the Gałęzowo-Niepoględzie Catena (in Bytów region – NW Poland) Abstrakt   PDF
Barbara Braun
 
26 - 50 z 758 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850