Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Metody oceny odporności środowiska przyrodniczego na degradacje z wykorzystaniem technik GIS Abstrakt   PDF
Piotr Tracz
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Metody określania tła geochemicznego w badaniach środowiska przyrodniczego. Methods of determining geochemical background in environmental studies. Abstrakt   PDF
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Metody określania warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza oraz przykłady ich zastosowania. Methods of determination of air pollution dispersion and examplesof its application. Abstrakt   PDF
Krzysztof Jarzyna
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Miasto jako przestrzeń rozwoju spontanicznej roślinności drzewiastej Abstrakt   PDF
Artur Adamczak
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Miasto w parku narodowym – problem koegzystencji i zagospodarowania turystycznego Abstrakt   PDF
Beata Raszka, Jakub Szczepański, Krzysztof Motycki
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Miejsce badań ekologiczno-krajobrazowych w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Anna Majchrowska
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Miejsce i rola kosciołów w krajobrazie Polskiego Podtatrza Abstrakt   PDF
Jarosław Balon
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Miejsce i znaczenie programu „Odnowy wsi” w procesie rozwoju regionu Śląska Opolskiego Abstrakt   PDF
Maria Śmigielska
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Miejskie obszary łąkowe jako miejsce rekreacji i ochrony przyrody na przykładzie Krakowa. Urban areas of grassland as a place of recreation and nature conservation on the example of Cracow. Abstrakt   PDF
Wojciech Szewczyk, Mirosław Kasperczyk
 
Vol 28: IMPLEMENTATION OF LANDSCAPE ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN PRACTICE Mitigation of conflicts created in the landscape ecological pattern by A2 highway in western Poland as result of cooperation between investor and scientists Abstrakt   PDF
Maria Wojterska, Halina Ratyńska, Andrzej Patalas, Bogdan Jackowiak
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Model magdeburski a perspektywy rozwoju planowania zagospodarowania przestrzennego krajobrazu Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI MODEL PŁATÓW I KORYTARZY - DYSKUSJA POJĘĆ Abstrakt   PDF
Agata Cieszewska
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Modele struktury przestrzenno – funkcjonalnej wybrzeża klifowego Wolińskiego Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Sylwia Horska - Schwarz
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Modelowanie wybranych aspektów funkcjonowania geosystemów Abstrakt   PDF
Jerzy Lechnio
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Modelowe tendencje rozwojowe w wdrażaniu zagadnień z ochrony środowiska i regionalizmu w dobie Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Models of reforestation processes Abstrakt   PDF
Agnieszka Nowak, Natalia Tokarczyk
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Monitoring biegaczowatych Coleoptera występujących na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego – stanowisko badawcze w lesie wyżynnym w okolicy Huciska. Abstrakt   PDF
Ewa Machnicka
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Monitoring indicators as an important tool to assess the quality of heritage landscape along the time Abstrakt   PDF
Sofia Capelo, José Manuel de Mascarenhas, Filipe Themudo Barata
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Monitoring stosunków wodnych w przekształconym krajobrazie strefy przygranicznej Abstrakt   PDF
Alfred Dubicki, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY W PLANOWANIU MIEJSCOWYM Abstrakt   PDF
Agata Cieszewska, Renata Giedych
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Możliwości i kierunki przekształceń terenów poeksploatacyjnych – architektoniczno-urbanistyczny aspekt Geoparku Amonity Abstrakt   PDF
Halina Łapińska
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych na składowiska odpadów Abstrakt   PDF
Barbara Radwanek-Bąk, Robert Patorski
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Możliwości i ograniczenia zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych Abstrakt   PDF
Iwona Markuszewska
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Możliwości rewitalizacji terenu kopalni „Julia” w Wałbrzychu na tle wybranych przykładów europejskich Abstrakt   PDF
Marek W. Lorenc, Adriana Wajsen
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Możliwości rozwoju turystyki a ochrona wartości krajobrazowych na obszarze gminy Środa Śląska Abstrakt   PDF
Beata Raszka, Piotr Krajewski
 
226 - 250 z 633 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1899-3850