Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI 10 lat Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu Szczegóły   PDF
Andrzej Richling
 
Vol 36: ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ZIELONEJ INFRASTRUKTURY 23 Ocena wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w województwie małopolskim na przykładzie autostrady A4 Abstrakt
Michał Jakiel, Anita Bernatek, Krzysztof Ostafin
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE 2D and 3D landscape metrics in high mountains – a case study from the Polish Tatra Mountains Abstrakt   PDF
Jan Niedźwiedzki, Natalia Kolecka
 
Vol 32: ZASTOSOWANIA BADAŃ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ 43 Analiza litologiczna holoceńskich osadów fluwialnych i jej przydatność w planowaniu zagospodarowania doliny Bzury Abstrakt
Elżbieta Kobojek
 
Vol 44: ECOSYSTEM SERVICES LANDSCAPE ECOLOGY INTEGRATIVE ROLE 53 Landscape sustainability of a peri-urbanized and dynamic Chilean Biosphere Reserve Abstrakt
Francisco de la Barrera, Claudia Montoya-Tangarife, Vannia Ruiz, Alejandro Salazar
 
Vol 43: DYNAMIKA ZMIAN W KRAJOBRAZIE 63 Rola audytu krajobrazowego w kontekście zasad funkcjonowania wybranych obszarów chronionych Abstrakt
Piotr Krajewski, Barbara Mastalska-Cetera
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES A hierarchical approach for mesoscale assessment of landscape functions: modeling – parameters – integration in environmental planning Abstrakt   PDF
Martin Volk
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Adaptacja kamieniołomów wapieni dla potrzeb turystyki na przykładzie Malty i Egiptu Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Aesthetic and cultural cspects of cartography of Chinese and European candscapes Abstrakt   PDF
Fivos Papadimitriou
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Afforestations structure in the context of requirements for biogeochemical barriers in an agricultural catchment Abstrakt   PDF
Maria Szyszkiewicz-Golis
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców. Agritourism as a direction of development of the municipality Gdów in the opinion of its inhabitants. Abstrakt   PDF
Anna Krysa(Partyka), Maciej Basaj
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu Abstrakt   PDF
Maciej Pietrzak
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES An analysis of land use within the limits of landscape units. A case study of the north-western part of the Gefara plain in Libya Abstrakt   PDF
Yousef S. Kajalik
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym. Historical analysis as a source of information on natural environment. Abstrakt   PDF
Joanna Plit
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Analiza obiektowa jako narzędzie ekologa krajobraz – potencjał i ograniczenia Abstrakt   PDF
Joanna Adamczyk
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Analiza sposobów upiększania krajobrazu rolniczego w 1 połowie XIX wieku na przykładzie majątku Brzeziny. Abstrakt   PDF
Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Analiza wizualnych form krajobrazu kulturowego z wykorzystaniem formalizacji Abstrakt   PDF
Agnieszka Kępkowicz
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Analiza wskaźnikowa realizacji polityki ekologicznej województw przygranicznych w latach 2001-2006 Abstrakt   PDF
Katarzyna Michałowska
 
Vol 42: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W RÓŻNYCH TYPACH KRAJOBRAZU Analiza wybranych zagrożeń rozwoju osadnictwa w gminach województwa pomorskiego w kontekście rozwoju zrównoważonego Abstrakt
Barbara Korwel-Lejkowska
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Analiza zmian wybranych elementów struktury krajobrazu wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego w pierwszej dekadzie XXI w. jako efekt suburbanizacji Abstrakt
Barbara Korwel-Lejkowska
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Anthropogenic and natural factors affecting spatial development of seaside city of Świnoujście Abstrakt   PDF
Michał Kupiec, Paweł Pieńkowski
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu dna doliny Piławy na odcinku Mościsko-ujście do Bystrzycy (Przedgórze Sudeckie) – próba oceny ilościowej Abstrakt   PDF
Katarzyna Kozina
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Application of landscape assessment for biodiversity conservation (the case study of Eastern Belarus Landscape Province) Abstrakt   PDF
Irina P. Usava
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Application of the patch – matrix – corridor model in restructuring of the regional system of nature conservation in Opole voivodeship Abstrakt   PDF
Krzysztof Badora
 
Vol 45: ECOSYSTEM SERVICES LANDSCAPE ECOLOGY INTEGRATIVE ROLE Area of broadleaf forest in physical -geographical zoning territory of the Ukraine Abstrakt
Liliia Iurkiv
 
1 - 25 z 758 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850