Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

T

Tabeaud, M.
Targońska, Agnieszka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Terenów Zieleni ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
Targońska, Agnieszka, Katedra Terenów Zieleni Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
Tarkowska – Kukuryk, Monika, Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii. Pracownia Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu. Akademia Rolnicza. ul. Dobrzanskiego37, 20 - 262 Lublin
Tölle, Alexander, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Tokarczyk, Natalia, Department of Physical Geography Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Tomalski, Przemysław, Uniwersytet Łódzki, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Tomaszewska, Monika, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, ul. Piątkowska 94C, 60-649 Poznań
Tomu, Redaktor
Towpasz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, ul. Kopernika 27, 31-502 Kraków
Tracz, Piotr, Zakład Ochrony Środowiska, UMCS Lublin, Aleje Krasnickie 2c
Trapeznikova, Olga, IEG RAS, Moscow
Trocha, Agata, Uniwersytet Gdański Instytut Geografii Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Tucki, Andrzej, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS Aleja Kraśnicka 2 c, d, 20-718 Lublin
Tupaj, Anna, Uniwersytet Gdański Instytut Geografii Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Tupitsyna, Natalia
Turkowiak, Aleksandra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Tyc, Andrzej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Tyszkowski, Sebastian, Polska Akademia Nauk Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Tyszkowski, Sebastian, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Tyszkowski, Sebastian, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Tłuszcz, Tomasz, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Tłuszcz, Tomasz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

1 - 23 z 23 elementów    


ISSN: 1899-3850