Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Kowalczyk, Małgorzata, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Kowalczyk - Juśko, Alina, Akademia Rolnicza w Lublinie. Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu. ul. Szczebrzeska102, 22-400 Zamość
Kowalczyk-Juśko, Alina, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczychw Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Kowalska, Magdalena, Uniwersytet Rolniczy Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Kozacki, Leon, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Kozacki, Leon, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Inst. Geografii Fizycznej i Kształt. Środow. Przyrodn., ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Kozaczyńska, Beata, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Kozak, Agnieszka, Państwowa Szkoła Wyższa Papieża Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Kozak, Ihor, Katedra Systemów Krajobrazowych Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
Kozieł, Marcin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Ochrony Środowiska
Kozieł, Marcin, Zakład Ochrony Środowiska Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin
Kozieł, Marcin, Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi UMCS Al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin
Kozina, Katarzyna, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Kozová, Mária, Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Landscape Ecology Mlynská Dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovak Republic
Kozová, Mária
Kozłowski, Rafał, Akademia Świętokrzyska, Stacja Monitoringu Instytut Geografii, Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Kościk, Bogdan, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczychw Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Kościk, Kajetan, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczychw Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Krajewski, Piotr, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Krajewski, Piotr, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Krauz, Krystyna, Zakład Kształtowania Przestrzeni Turystycznej Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Krauz, Krystyna, Akademia Wychowania Fizycznego Kraków, Instytut Turystyki i Rekreacji, al. Jana Pawła II 78, 31-557 Kraków (Polska)
Król, Ewa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Krukowska, Renata, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin
Krukowski, Mirosław, Zakład Kartografii Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

76 - 100 z 132 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1899-3850