Autor - szczegóły

Mania, Wojciech, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850