Autor - szczegóły

Maciejowski, Wojciech, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, PolskaISSN: 1899-3850