Autor - szczegóły

Chełmicki, Wojciech, Uniwersytet Jagiellonski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków



ISSN: 1899-3850