Autor - szczegóły

Brzezińska-Wójcik, Teresa, Zakład Geografii Regionalnej Turyzmu, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, al. Kraśnicka 2c,d, 20-718 LublinISSN: 1899-3850