Autor - szczegóły

Chmielewski, Tadeusz J., Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii. Pracownia Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu. Akademia Rolnicza. ul. Dobrzanskiego37, 20 - 262 Lublin, PolskaISSN: 1899-3850