Autor - szczegóły

J. Chmielewski, Tadeusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, PolskaISSN: 1899-3850