Autor - szczegóły

Ciupa, Tadeusz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Geografi i, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Polska



ISSN: 1899-3850