Autor - szczegóły

Chmielewski, Tadeusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, PolskaISSN: 1899-3850