Autor - szczegóły

Biernat, Tadeusz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Geografi i, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, PolskaISSN: 1899-3850