Autor - szczegóły

Pawlicki, Ryszard, Katedra Ochrony Środowiska SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

  • Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE - Artykuły
    Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa – problemy w ocenie skuteczności jej ochrony. Long-term vegetation change in the riparian landscape of the Blankowa river. Chosen problems of the vegetation protection.
    Abstrakt  PDF


ISSN: 1899-3850