Autor - szczegóły

Cichocki, Paweł, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Kształt. Środow. Przyrodn. i Fotointerpretacji, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850