Autor - szczegóły

Hurba, Monika, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie, ul. Jasna 6, 20-077 Lublin, PolskaISSN: 1899-3850