Autor - szczegóły

Röder, Matthias, Saxon Academy of Sciences and Humanities Working group „Natural Balance and Regional Characteristics“ Neustädter Markt 19, D-01097 Dresden

  • Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE - Artykuły
    Flood mitigation strategies – demands and reality demonstrated by a case study of the Müglitz catchment (Eastern Ore Mountains). Strategie łagodzenia powodzi – wymagania i rzeczywistość. Na przykładzie studium zlewni Müglitz (Rudawy Wschodnie).
    Abstrakt  PDF


ISSN: 1899-3850