Autor - szczegóły

Zachwatowicz, Maria, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Physical Geography, Department of Geoecology, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30, Poland, PolskaISSN: 1899-3850