Autor - szczegóły

Zachwatowicz, Maria, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Fizycznej, Zakład Geoekologii, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00 927 Warszawa, PolskaISSN: 1899-3850