Autor - szczegóły

Górska-Zabielska, Maria, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Polska



ISSN: 1899-3850