Autor - szczegóły

Gorączko, Marcin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Oerodowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, PolskaISSN: 1899-3850