Autor - szczegóły

Badora, Krzysztof, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48, 45-052 Opole

  • Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE - Artykuły
    Ocena statusu krajobrazu jako podstawa jego ochrony na przykładzie krajobrazów kemów i ozów Niziny Śląskiej. Assessment of the status of the landscape as the basis for its conservation, on the example of kame and esker landscapes of the Silesia Lowland
    Abstrakt  PDF


ISSN: 1899-3850