Autor - szczegóły

Giełda-Pinas, Katarzyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, ul. Dzięgielowa 27, 60-680 Poznań, Polska,, PolskaISSN: 1899-3850