Autor - szczegóły

Fagiewicz, Katarzyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii, ul. Dzięgielowa 27,, PolskaISSN: 1899-3850