Autor - szczegóły

Fagiewicz, Katarzyna, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, UAM, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Polska



ISSN: 1899-3850