Autor - szczegóły

Dreszer, Karolina, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Zakład Ekonometrii Przestrzennej, PolskaISSN: 1899-3850