Autor - szczegóły

Balon, Jarosław, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, KrakówISSN: 1899-3850