Autor - szczegóły

Balon, Jarosław, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków, PolskaISSN: 1899-3850