Autor - szczegóły

Ziomek, Jan, Uniwersytet Łodzki, Wydział Nauk Geografi cznych, Muzeum Geologiczne ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łodź, PolskaISSN: 1899-3850