Autor - szczegóły

Piekarczyk, Jan, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Inst. Geografii Fizycznej i Kształt. Środow. Przyrodn., ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850