Autor - szczegóły

Markuszewska, Iwona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii,ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850