Autor - szczegóły

Rak, Grzegorz, rak@pwsz.com.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Instytut Turystyki i Rekreacji, PolskaISSN: 1899-3850