Autor - szczegóły

Janicki, Grzegorz, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, PolskaISSN: 1899-3850