Autor - szczegóły

Lorek, Dariusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii. ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850