Autor - szczegóły

Janiec, Bronisław, Zakład Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

  • Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE - Artykuły
    Krajobrazy roślinne jako wyraz naturalnych i antropogenicznych przemian środowiska małych dolin rzecznych Roztocza. Vegetation landscapes versus natural and anthropogenic changes of environment in small river valleys of the Roztocze.
    Abstrakt  PDF


ISSN: 1899-3850