Autor - szczegóły

Czarnecka, Bożenna, Department of Ecology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, PolandISSN: 1899-3850