Autor - szczegóły

Macias, Andrzej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii. ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850