Autor - szczegóły

Macias, Andrzej, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Inst. Geografii Fizycznej i Kształt. Środow. Przyrodn., ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850