Autor - szczegóły

Kasprzak, Andrzej, Institute of Geography and Spatial Management ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

  • Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE - Artykuły
    Influence of selected soil properties on the structures of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland. Wpływ wybranych cech gleby na strukturę zgrupowań chrząszczy w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.
    Abstrakt  PDF


ISSN: 1899-3850