Autor - szczegóły

Tölle, Alexander, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850