Autor - szczegóły

Turkowiak, Aleksandra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Zakład Geografii Kompleksowej i Kartografii, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850