Autor - szczegóły

Wilkaniec, Agnieszka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Terenów Zieleni ul. Dąbrowskiego 159, 61-649 Poznań



ISSN: 1899-3850